Máy hiệu chuẩn áp suất chính xác Fluke 721

  • Lý tưởng đối với các ứng dụng (giao nhận có kiểm soát) hiệu chỉnh lưu lượng khí gas
  • Hai cảm biến áp suất tách riêng, bằng thép không gỉ, độ chính xác 0,025 %
  • Đầu vào Pt100 RTD để đo nhiệt độ (có đầu dò tùy chọn)
  • Đo các tín hiệu từ 4 đến 20 mA
  • Cấp điện mạch vòng nội bộ 24 V có thể cấp điện cho một bộ truyền đang được kiểm tra
  • Đo đến 30 V dc, kiểm tra các nguồn cấp mạch vòng 24 V