Máy hiệu chuẩn áp suất điện Fluke 719Pro

  • Tích hợp bơm điện tự động
  • Hiểu chuẩn áp suất 1 tay
  • Kiểm tra dễ dàng với chức năng thử công tác
  • Thước chạy điều chỉnh áp suất chính xác giúp hiệu chuẩn áp suất dễ dàng và chính xác
  • Độ chính xác và hiệu quả làm việc lý tưởng (0,025 %) để hiệu chuẩn máy phát theo hạng tham chiếu
  • Dải áp suất 30 PSI, 150 PSI và 300 PSI