Máy hiệu chuẩn áp suất Fluke 718

  • Tích hợp máy bơm
  • Phát nguồn áp suất và đo mA hầu hết thiết bị áp suất
  • Bơm tích hợp dễ lau chùi
  • Giảm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng
  • Tính toán % sai số để đưa ra quyết định đạt/không đạt (pass/fail) nhanh hơn tại hiện trường
  • Độ chính xác mA cao nhất 0,015 % để đáp ứng phạm vi công việc và độ tin cậy đo lường tốt hơn
  • Tối thiểu/Tối đa/Giữ giá trị đo để ghi số đo thay đổi