Máy hiệu chuẩn áp suất Fluke 719

  • Bơm điện để hiệu chuẩn áp suất bằng một tay
  • Độ chính xác khi đo áp suất dẫn đầu 0,025%
  • Đo và phát tín hiệu mA với độ chính xác dẫn đầu 0,015%
  • Van tinh chỉnh áp suất chính xác để hiệu chuẩn áp suất chính xác
  • Van xả có tỷ lệ xả biến đổi để điều chỉnh áp suất dễ dàng
  • Vận hành lý tưởng để hiệu chuẩn bộ chuyển đổi có độ chính xác cao
  • Dải đo áp suất từ 30 PSI đến 100 PSI