Máy hiệu chuẩn áp suất tự động Fluke 729

  • Tự động tạo và điều chỉnh áp suất đến 300 psi
  • Dễ dàng lập hồ sơ quy trình bằng các mẫu kiểm tra tích hợp
  • Tự động điều chỉnh áp suất bên trong
  • Đo, tạo nguồn và mô phỏng tín hiệu 4 đến 20 mA
  • Nguồn điện mạch vòng 24V dành cho bộ truyền để kiểm tra
  • Màn hình đồ họa màu sáng hai/ba kênh