Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 754 Hart (ghi dữ liệu)

  • Kiểm tra cảm biến, bộ chuyển đổi và các thiết bị khác
  • Đo V, mA, RTD, cặp nhiệt, tần số và ohm
  • Phát tín hiệu/mô phỏng (Source/Simulate) V, mA, cặp nhiệt, RTD, tần số, ohm và áp suất để hiệu chuẩn bộ chuyển đổi
  • Cấp nguồn cho bộ chuyển bằng bộ nguồn và đo mA
  • Đo/cấp nguồn áp suất với các model Fluke 7xx
  • Tạo và chạy các quy trình kiểm tra trước/sau (as-found/as-left)
  • Tự động để đáp ứng chương trình chất lượng hoặc quy định công nghiệp.
  • Lưu trữ và ghi tài liệu kết quả