Máy kiểm tra cáp mạng Tenmars TM-903

  • Phạm vi: lên tới 255m (836ft).
  • Độ phân giải: 0,1m (ft).
  • Đơn vị: mét và  foot.
  • Độ chính xác điển hình: ± 10% + 1.0m (3ft).
  • Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động: 5 °C đến 40 °C , dưới 80% rh.