Máy kiểm tra dây cáp Tenmars TM-904

  • Bước sóng: 635nm<1mW (EU Class II )
  • Thích hợp kiểm tra cho các loại cáp: nhiều lõi và 1 lõi
  • Phạm vi đo: nhiều lõi: 3 KM / một lõi: 4KM
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C to 40°C (32°F to 104°F), RH≤90%