Máy kiểm tra dung lượng pin TES-32

  • Kiểm tra điều kiện mà không cần tắt pin.
  • Đồng thời đo điện trở pin, điện áp.
  • Chức năng so sánh.
  • Tỷ lệ điều kiện như vượt qua, cảnh báo, hoặc thất bại.
  • Chức năng bộ nhớ và đọc
  • Nhỏ gọn và nhẹ.