Máy kiểm tra dung lượng pin TES-33S

  • Phạm vi: 60A , 600A
  • Độ phân giải: 0.01A , 0.1A
  • Độ chính xác: 60A : ±(2% RDG + 20dgt) , 600A : ±(2% RDG + 2dgt)
  • Mở Mạch Điện Áp 5V Max
  • Hướng dẫn sử dụng Bộ Nhớ Dữ Liệu 999 bộ dữ liệu
  • Liên tục Bộ Nhớ Dữ Liệu 6000 bộ dữ liệu