Máy kiểm tra lắp đặt điện Fluke 1653B

  • Đo điện áp, điện trở, thông mạch…
  • Kiểm tra vòng lặp cao nhanh
  • Chế độ dòng điện RCD biến đổi cho các cài đặt tùy chỉnh
  • Chỉ định PASS / FAIL cho các xét nghiệm RCD
  • Chọn đo điện áp giữa LN, L-PE và N-PE
  • Bộ nhớ mở rộng
Hãy liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Zalo: 09 777 65 444 hoặc 0948 999 654
0949.883.999