Máy kiểm tra pin ắc quy Tenmars TM-6002

  • Phạm vi đo điện trở: 40mΩ – 40Ω.
  • Phạm vi đo điện áp: 4V – 40V.
  • Phạm vi đo nhiệt độ (NTC): -20 °C ~ 60 °C.
  • So sánh: 0 ~ 99 bản ghi.