Máy phân tích chất lượng điện TES-3600N

  • Bộ nhớ dữ liệu thủ công và đọc (50 bộ).
  • Ghi nhật ký dữ liệu (Bộ nhớ THẺ 4G SD)
  • Lập trình kích hoạt – Điểm và thời gian bắt đầu / dừng.
  • Dễ dàng sử dụng Hoạt động bằng nút nhấn.
  • Trọng lượng nhẹ, Thiết kế di động.