Máy phân tích điện năng chính xác Fluke Norma 4000

Máy phân tích công suất nhỏ gọn, độ chính xác cao
Hiển thị chính xác các sự kiện động trên tất cả các pha tại cùng một thời điểm với việc thu được song song tất cả các pha
Số lượng pha 1 hoặc 3 (Norma 4000); 3, 4 hoặc 6 (Norma 5000)
Băng thông: dc đến 3 MHz hoặc dc đến 10 MHz tùy theo mô-đun đầu vào
Độ chính xác cơ bản: lên tới 0,03% tùy theo mô-đun đầu vào
Phạm vi đầu vào điện áp 0,3 đến 1000 V