Máy phân tích khí thải testo 330-1G LL

  • Phạm vi nhiệt độ: -40 đến 2192 ° F.
  • Màn hình đồ họa màu 240 x 320 pixel.
  • Giao diện USB để truyền dữ liệu sang PC.
  • Bộ nhớ trong lên đến 500.000 bài đọc.
  • Phạm vi O2: 0 đến 21 Vol.%.
  • Độ chính xác: ± 0,2 Vol. %.