Máy phân tích năng lượng điện ba pha Fluke 435-II

  • Khắc phục sự cố thời gian thực
  • Phân tích xu hướng bằng các con trỏ và công cụ thu phóng.
  • Tiêu chuẩn 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
  • Hiệu suất biến tần nguồn AC/DC cho các hệ thống điện tử công suất bằng kẹp DC tùy chọn.
  • Thu thập dữ liệu PowerWave
  • Thu thập dữ liệu RMS nhanh, hiển thị nửa chu kỳ và dạng sóng