Máy phân tích PV Prova 1011

  • Tối đa điện áp (Vpm) tại Pmax; Tối đa hiện tại (Ipm) tại Pmax.
  • Điện áp ở mạch hở (VOC)
  • Dòng điện ngắn mạch (Isc).
  • Tính hiệu quả (%) của hệ thống PV.
  • Đo nhiệt độ của tấm pin mặt trời.
  • Đo lường bức xạ của ánh sáng mặt trời.