Máy test cáp mạng Fluke Microscanner2 MS2-100

  • Hiển thị chiều dài cáp
  • Xác định wiremap
  • Định danh tên cáp mạng
  • Hiển thị khoảng cách đến điểm cáp lỗi trên màn hình
  • Phát hiện các ứng dụng bao gồm 10/100/1000 Ethernet, POTS, and PoE.
  • Xác định vị trí cáp với IntelliTone kỹ thuật số và analog.