Máy thử PH cầm tay Testo 206-pH2

  • Lý tưởng để đo giá trị pH của môi trường bán rắn, thực phẩm có độ nhớt và protein (ví dụ: phô mai chế biến, trái cây) và chất bôi trơn làm mát bằng hỗn hợp nước
  • Đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ tích hợp có thể
  • Chất điện phân gel không cần bảo trì
  • Bộ sản phẩm chứa các phụ kiện thiết yếu mà bạn sẽ luôn phải sử dụng: chai định lượng hiệu chuẩn, vỏ bảo vệ TopSafe, vỏ nhôm, v.v.