Mô-đun Áp suất Fluke 750P

  • 0,025 % sai số tham chiếu
  • Thông số kỹ thuật 6-tháng và 1-năm
  • Nhiệt độ được bù vào 0 °C được 50 °C
  • Truyền thông tin dạng số với các máy hiệu chuẩn, không mất tín hiệu hoặc lỗi tương tự
  • Lựa chọn hàng loạt phạm vi
  • Các mô-đun đo áp suất tương đối, vi sai, dải kép, tuyệt đối và chân không