Mô-đun Áp suất Fluke 750P01 (0-25 mBar, Xếp hạng Burst 3X)

  • Thông số / Phạm vi: 0 đến 10 trong H2O (0 đến 25 mBar)
  • Xếp hạng Burst6: 3x
  • Hi Side Media2: Không khí khô
  • Lo Side Media2: Không khí khô
  • Reference Uncertainty4: ± 0.1%