Móc treo nam châm Fluke TPAK ToolPak ™

    • Dây đeo từ tính đất hiếm mạnh mẽ với độ bền Fluke đáng tin cậy
    • Treo đồng hồ của bạn lên móng tay, móc và nhiều đồ vật khác
    • Tương thích với nhiều công cụ và đồng hồ vạn năng Fluke