Nhiệt ẩm kế Testo 606-2

  • Điện cực Ram đảm bảo đo độ ẩm chính xác trong gỗ / vật liệu xây dựng
  • Lý tưởng để thực hiện các phép đo nhiệt độ không khí / không khí để kiểm tra bảo quản và sấy khô
  • Xác định và ngăn ngừa sự cố bằng cách sử dụng tính toán điểm sương / bóng ướt
  • Dễ dàng sử dụng / màn hình ngược sáng cho mọi điều kiện ánh sán