Nhiệt ẩm kế Testo 623

  • Đo nhiệt độ không khí, áp suất và RH.
  • Lý tưởng để theo dõi không khí
  • Cảnh báo cảnh báo khi vượt quá ngưỡng.
  • Bảng hoặc giá treo tường.