Nhiệt ẩm kế Testo 6651

  • Đầu dò kỹ thuật số chất lượng cao (có thể được đặt hàng) và khái niệm hiệu chuẩn thông minh
  • Tự giám sát và chức năng cảnh báo sớm đảm bảo tính khả dụng của hệ thống cao
  • Phạm vi: 0 đến 100% RH (chỉ có kiểu 6681).
  • Độ chính xác: lên đến ± 1% RH