Nhiệt ẩm kế tự ghi Hioki LR5001

  • Máy ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm 2 kênh
  • Nhiệt độ: -40,0 đến 85,0 ° C
  • Độ chính xác:  ± 0,5 ° C
  • Độ ẩm: 0 đến 100% rh * ở môi trường cảm biến
  • Độ chính xác ± 5% rh