Nhiệt ẩm kế tự ghi Hioki LR8520

Nhà sản xuất: 

  • Dải đo nhiệt độ từ -40 tới 80 độ C
  • Độ chính xác: ± 0,5 C
  • Dải đo độ ẩm 0 – 100%RH.
  • Độ chính xác: ± 3% rh
  • Các cảm biến được bán riêng lẻ
  • Cảm biến độ ẩm rh chính xác cao +/- 3%
  • Tính toán và hiển thị dự đoán nấm mốc

Danh mục: