Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-305U

  • Phạm vi đo nhiệt độ: -40 ° C đến +85.0 ° C.
  • Phạm vi đo độ ẩm: 1% ~ 99% rh.
  • Bộ nhớ dữ liệu: 50.000 điểm.
  • Dữ liệu được xuất ra excel hoặc PDF