Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 176H2: – 20 ° đến 70 ° C, 0 đến 100% rh

  • Đo độ ẩm và nhiệt độ trên hai kênh nhờ hai kết nối cho cảm biến bên ngoài
  • Bộ nhớ cho tới 2 triệu lượt đọc
  • Vỏ kim loại chắc chắn và bảo vệ chống bụi và nước phù hợp với lớp bảo vệ IP 65