Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 605i

  • Đo độ ẩm không khí và nhiệt độ trong phòng và ống dẫn
  • Tự động tính toán điểm sương và nhiệt độ bầu ướt qua ứng dụng Testo Smart Probes
  • Dữ liệu đo được phân tích và gửi qua Testo Smart Probes App
  • Ứng dụng không có sự cố tại các điểm đo cách nhau một khoảng cách xa nhờ phạm vi