Nhiệt kế dữ liệu K / J TES-1307

  • Đầu vào cặp nhiệt điện loại K / J
  • Tự động khác nhau
  • Màn hình LCD kép
  • 8000 Ghi dữ liệu ghi công suất
  • Tối đa / tối thiểu / trung bình đọc
  • Đọc tương đối