Nhiệt kế hồng ngoại TES-1326S / TES-1327 / TES-1327K

  • Màn hình LCD ngược sáng.
  • Nhắm mục tiêu laser.
  • Chức năng tối đa / tối thiểu.
  • Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc