Nhiệt kế hồng ngoại TES-1327KUSB (Sao chép)

  • Màn hình LCD ngược sáng.
  • Nhắm mục tiêu laser.
  • Chức năng tối đa / tối thiểu.
  • Bộ nhớ dữ liệu thủ công và chức năng đọc. (99 bộ)
  • Nhiệt kế kép và màn hình kép