Nhiệt kế kỹ thuật số TES-1310

  • Kiểu đầu vào cặp nhiệt điện
  • Độ phân giải có thể chuyển đổi 0,1 ° / 1 °
  • Chức năng giữ dữ liệu
  • Nhiệt độ phòng bù