Nhiệt kế TES -1315/TES –1316

  • Chức năng nhập liệu kép Hiển thị nhiệt độ T1 / T2. (1316)
  • Cảnh báo tiếng bíp với Cài đặt HI / LO. (1315)
  • MAX / MIN với TIME, AVG cho chức năng GIỮ.
  • Người dùng chọn lọc / ℉ / K.
  • Màn hình LCD có đèn nền.
  • Chức năng kết nối máy tính.