Nhiệt kế thực phẩm kỹ thuật số không thấm nước Testo 108

  • Bao gồm bảo vệ mềm và cảm biến thăm dò cặp nhiệt điện loại T
  • Đo siêu nhanh, đọc siêu đáng tin cậy
  • Dễ dàng sử dụng với các phím tự giải thích và màn hình lớn, dễ đọc
  • Vệ sinh: có thể dễ dàng làm sạch vỏ mềm và nhiệt kế / cảm biến thực phẩm