Nhiệt kế thực phẩm Testo 106

  • Để đo nhanh, chính xác nhiệt độ lõi (ví dụ: trong điều khiển thực phẩm)
  • Kết hợp với vỏ bảo vệ TopSafe (có thể được đặt hàng riêng), testo 106 là một nhiệt kế được chứng nhận EN 13485 và tuân thủ theo chuẩn HACCP
  • Báo động hình ảnh và âm thanh khi vượt quá giá trị giới hạn (giá trị giới hạn có thể được đặt riêng)
  • Đầu đo mịn với đường kính 2,2 mm: lỗ thủng hầu như không thấy rõ