Nhiệt kế tự ghi kho lạnh Testo 110

  • Kết nối với đầu dò vô tuyến
  • In dữ liệu bằng máy in ngoài
  • Vỏ bảo vệ có độ bền cao
  • Cảnh báo bằng âm thanh