Nhiệt kế tự ghi Testo 175T1

  • Nhiệt điện trở NTC nội bộ cung cấp giám sát nhiệt độ đáng tin cậy với một dấu chân nhỏ
  • Màn hình lớn, dễ đọc
  • Bộ nhớ dữ liệu lớn có khả năng lưu trữ tới 1.000.000 lần đọc nhiệt độ
  • Chắc chắn và không thấm nước theo tiêu chuẩn IP6