Nhiệt kế tự ghi Testo 175T2

  • Nhiệt điện trở kép NTC (1 bên trong, 1 bên ngoài) cung cấp theo dõi nhiệt độ môi trường và sản phẩm đáng tin cậy
  • Màn hình lớn, dễ đọc
  • Có khả năng lưu trữ tới 1.000.000 bài đọc nhiệt độ
  • Chắc chắn và không thấm nước theo tiêu chuẩn IP65