Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T1

  • Các phép đo có độ chính xác cao nhờ cảm biến nhiệt độ Pt100
  • Lý tưởng cho các phép đo dài hạn: bộ nhớ cho tới 2 triệu lượt đọc, thời lượng pin lên tới 8 năm
  • Được chứng nhận theo EN 12830, tuân thủ theo tiêu chuẩn HACCP và không thấm nước tuân thủ IP 68
  • Ba phiên bản phần mềm có sẵn để quản lý dữ liệu trên PC, phần mềm cơ bản có sẵn dưới dạng tải xuống miễn phí