Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T2

  • Dễ đọc màn hình lớn hiển thị đọc hiện tại
  • Bộ nhớ trong cho 2.000.000 giá trị đo lường
  • Gồ ghề và không thấm nước theo IP65
  • Dữ liệu được bảo mật trong nhật ký

 

Hãy liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Zalo: 09 777 65 444 hoặc 0948 999 654
0949.883.999