Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T3

  • Lý tưởng cho các phép đo dài hạn: bộ nhớ cho tới 2 triệu lượt đọc, thời lượng pin lên tới 8 năm
  • Tiêu chuẩn công nghiệp nhờ lớp vỏ kim loại chắc chắn và lớp bảo vệ IP 65
  • 4 đầu vào cho các đầu dò cặp nhiệt điện tùy chọn (đầu dò nhiệt độ TC Loại K, Loại T, Loại J)
  • Ba phiên bản phần mềm có sẵn để phân tích dữ liệu trên PC, phần mềm cơ bản được tải xuống miễn phí