Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T4

  • Kết nối song song cặp nhiệt điện bên ngoài cung cấp giám sát nhiệt độ đáng tin cậy tại tối đa bốn trang web
  • Màn hình lớn, dễ đọc, sáng, có đèn nền giúp dễ dàng xem nhiệt độ hiện tại
  • Bộ nhớ dữ liệu lớn có khả năng lưu trữ 2.000.000 bài đọc nhiệt độ
  • Chắc chắn và không thấm nước theo IP54