Quả cầu tách ánh sáng TES SP-500

  • Là một nhà sưu tập ánh sáng
  • Là nguồn sáng đồng đều
  • Hiệu chỉnh độ chói / độ sáng
  • Đo phản xạ (Đo màu huỳnh quang phổ)
  • Đo công suất chùm tia (tổng công suất của chùm tia bức xạ)
  • Đo đèn Flue (tổng quang thông hình học của nguồn sáng)