Que đo dẹp Fluke TP1 Slim

  • Một cặp đầu dò (màu đỏ, đen) có các đầu đo làm mỏng dẹp để thăm dò các những nơi hẹp hoặc lõm
  • Đầu dò thép không gỉ cứng
  • Thiết kế dẹp phẳng để giữ chắc chắn trong ổ cắm điện loại dẹp
  • Đánh giá CAT II 1000 V, 10 A
  • Bảo hành một năm