Súng bắn nhiệt độ Fluke 63 (-32 đến 535 ° C)

Dải đo nhiệt độ từ -32 đến 535 ° C

Độ chính xác 1%

Độ lặp lại 0,5%

Tỷ lệ khoảng cách 12:1

Lưu dữ liệu cao nhất, nhỏ nhất, trung bình