Thiết bị đo hạt nano bụi muội Testo REXS

  • Tạo ra các hạt bồ hóng kích thước nano
  • Dễ dàng điều chỉnh kích thước hạt và nồng độ
  • Hoạt động ổn định, tái sản xuất và thời gian chết tối thiểu

 

Hãy liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Zalo: 09 777 65 444 hoặc 0948 999 654
0949.883.999