Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Fluke 753

  • Đo vôn, mA, RTD, cặp nhiệt điện, Hz & ohms
  • Tốc độ đọc: 1, 2, 5, 10, 20, 30 hoặc 60 lần đọc / phút
  • Nhiệt độ hoạt động: 14 đến 122 ° F (-10 đến 50 ° C)
  • Giữ đến một tuần đầy đủ các kết quả
  • Trợ lý hiệu chuẩn HART tùy chọn
  • Màn hình kép trắng, sáng. Đọc cả tham số được phát nguồn và tham số đo đồng thời.