Thiết bị kiểm tra cách điện TES-1600

  • Đơn vị tự động & công cụ ký tên
  • Công tắc xoay dễ dàng cho lựa chọn phạm vi
  • Công tắc khóa nguồn (3 phút) đơn giản hóa phép đo
  • Tiếng bíp liên tục
  • Hoạt động bằng pin / Bảo vệ quá tải